LOTUS CLUB

300.000

Mô tả

Dành cho các Bác mới bắt đầu làm quen với Cigar
Loại mini, size điếu 20, độ dài 88mm x 7,94, thời gian thưởng thức 10-20 phút
100% nguyên liệu cigar, với hương thơm tản nhẹ
Hộp giấy 10 điếu màu nâu sáng