CIGAR VINA CIGAR

50.000

Hết hàng

Mô tả

Hộp sắt 10 điếu sử dụng đầu lọc

Vina cigar là loại sản phẩm được sản xuất từ 100% nguyên liệu cigar, sử dụng áo ngoài là giấy và đầu lọc. Là sự giao tho giữa thuốc lá và cigar, đem lại cảm nhận ban đầu cho những người hút thuốc lá muốn chuyển đổi sang cigar.

Gía: 50.000đ/ hộp sắt 10 điếu